Pierwsze spotkanie w projekcie SEAMAP

W dniach 12-13 luty 2018r. w Stambule w Turcji, odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu „Searching the Extensive Application at Maritime Protocol.”

W pierwszym dniu spotkania Partnerzy przedstawili swoje organizacje, następnie przedstawiono projekt oraz związane z nim obowiązki poszczególnych partnerów. Ostatnią częścią pierwszego dnia było omówienie budżetu.
Drugiego dnia, spotkanie odbyło się w siedzibie organizacji koordynatora. Zostały omówione kwestie związane z rezultatami 1 i 2, nazwą strony i platformy online oraz zarządzaniem i komunikacją w projekcie. Na koniec został ustalony termin następnego spotkania, które odbędzie się 4-5 czerwiec 2018r. w Hiszpanii.

%d bloggers like this: