Informacja prasowa

ERASMUS+ KA2 STRATEGICZNE PARTNERSTWA NA RZECZ KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO

Searching the Extensive Application at Maritime Protocol – SEAMAP

Projekt zatytułowany “Searching the Extensive Application at Maritime Protocol – SEAMAP” zatwierdzony przez Turecką Agencję Narodową (www.ua.gov.tr) i finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus + Strategiczne partnerstwa KA2 na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego (VET ), jest koordynowany przez Lucent Maritime (www.lucentmaritime.com), spółkę zależną grupy przedsiębiorstw LAM Lyonel A. Makzume. Lucent Maritime jest pierwszą certyfikowaną przez MLC firmą świadczącą usługi załogowe z siedzibą w Stambule – Turcja, zajmującą się zarządzaniem załogą i usługami dla armatorów międzynarodowych.

Do konsorcjum SEAMAP należą partnerzy; Tuzla Kaymakamligi (Gubernator okręgu) (www.tuzla.gov.tr)  z siedzibą w Tuzli – Istambuł, z doświadczeniem w opracowywaniu, zarządzaniu i upowszechnianiu projektów, Turk Loydu (www.turkloydu.org), siedziba główna w Tuzla – Istambuł, towarzystwo klasyfikacyjne i organ oceny zgodności w sektorach gospodarki morskiej, energetycznej, transportowej i logistycznej, budowlanej, produkcyjnej, Sea Teach (www.sea-teach.com), uznane centrum szkoleniowe RYA dla motorówek i sportów motorowodnych zlokalizowanych na Majorce – Hiszpania, Constanta Maritime University (https://cmu-edu.eu/en/) z Rumunii, Danmar Computers (www.danmar-computers.com.pl), firma informatyczna zlokalizowana w Polsce.

Jak wiadomo, 90%  towarów jest przewożone transportem morskim, co wymaga dużej podaży siły roboczej, zarówno na morzu, jak i na lądzie. Główną przeszkodą dla przemysłu morskiego jest znalezienie odpowiedniego pracownika / stażysty na dane stanowisko pod względem umiejętności i kompetencji oraz odwrotnie. W przemyśle morskim brakuje wykwalifikowanego personelu, zwłaszcza w Europie.

Projekt SEAMAP odnosi się do potrzeby współpracy między kształceniem i szkoleniem zawodowym a pracy w sektorze morskim poprzez wspieranie integracji morskiego życia zawodowego z kształceniem i szkoleniem zawodowym opartym na instytucjach morskich oraz podnoszenie umiejętności przedsiębiorczych osób zajmujących się zagadnieniami morskimi. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez promowanie większej liczby działań związanych z pracą w ramach planowanych programów kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym innowacyjnych modeli praktyki zawodowej (doświadczenie, praktyki zawodowe, uczenie się w miejscu pracy i staże). Główne korzyści płynące z tego projektu to: poprawa atrakcyjności przemysłu morskiego, zwiększenie mobilności między sektorami, wspieranie doradztwa zawodowego, zwiększenie możliwości odbywania staży oraz rozwój kompetencji przedsiębiorczych ludzi w sektorach gospodarki morskiej i VET.

Projekt ma cztery główne cele:

  • Wspieranie uznawanych na szczeblu międzynarodowym kwalifikacji w zakresie żeglugi morskiej w odpowiedzi na stwierdzony obecnie niedobór marynarzy i pracowników w sektorze stoczniowym oraz pomoc przedsiębiorstwom w rekrutacji personelu wykwalifikowanego do podejmowania różnych form zatrudnienia na morzu lub na lądzie, w tym w zakresie eksploatacji i budowy statków, sektora usług morskich itp.
  • Stworzenie możliwości młodym stażystom i personelowi morskiemu znalezienia pracy współmiernej do ich kwalifikacji w celu rozwijania kompetencji w zakresie przedsiębiorczości
  • Rozwijanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości na morzu lub na lądzie w sektorze usług morskich i budownictwa okrętowego, poprzez analizę potrzeb i opracowywanie materiałów szkoleniowych z zakresu przedsiębiorczości.
  • Stworzenie platformy internetowej w celu ujednolicenia osób poszukujących pracy / praktykantów i dostawców oraz dostawców pracy / pośrednictwa pracy, co umożliwi obu stronom łatwiejszy dostęp do pracy / staży. Platforma zapewni szereg usług wspierających rozwój umiejętności stażystów / personelu w celu znalezienia pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom oraz rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej (kompetencje w zakresie przedsiębiorczości) w sektorze morskim.

Yalçın Kuzören, koordynator projektu w Stambule – Centrum Rozwoju i Zarządzania Projektami w  Dzielnicy Tuzla, w bardzo dużym stopniu przyczynił się do stworzenia pomysłu i opracowania propozycji projektu. Stwierdził, że projekt SEAMAP jest kluczowym projektem, który zbierze wszystkie zainteresowane strony w sektorze morskim.

İlker Atağ, dyrektor generalny Lucent Maritime (która jest instytucją składającą wniosek i koordynatorem projektu), dzięki swojemu doświadczeniu w transporcie i logistyce morskiej wniósł znaczący wkład w projekt SEAMAP w zakresie gromadzenia partnerów i kształtowania propozycji projektu. İlker Atağ zwrócił uwagę, że platforma, która ma zostać opracowana w ramach partnerstwa, stanie się punktem wyjścia dla kariery morskiej, szkoleń i spotkań przedsiębiorców, co przyczyni się do rozwoju sektora morskiego.

Projekt SEAMAP, Erasmus + KA2 Partnerstwa strategiczne, jest wdrażany jako rozwój innowacji w dziedzinie kariery, rozwoju zawodowego i przedsiębiorczości w sektorze morskim. Czas trwania projektu wynosi 24 miesiące (2017-2019).

Możesz uzyskać więcej informacji o projekcie ze strony internetowej projektu:  www.projectseamap.eu

Zapraszamy do śledzenia nas w mediach społecznościowych:

%d bloggers like this: