Rezultaty

https://see4sea.com

Plan zarządzania jakością w projekcie

Raport z analizy potrzeb: Przedsiębiorczość w sektorze morskim

IO1 – Profile zawodów w sektorze morskim

Przedsiębiorczość: materiał szkoleniowy dla sektora morskiego (IO3)

Ten materiał szkoleniowy (O3) został opracowany w ramach Projektu SEAMAP. Ma on na celu poprawę kompetencji przedsiębiorczych na morzu lub lądzie włącznie z sektorem usług morskich i budowy statków.