Blog

Press release

ERASMUS+ KA2 STRATEGIC PARTNERSHIPS FOR VET “Searching the Extensive Application at Maritime Protocol – SEAMAP” The project titled as  “Searching the Extensive Application at Maritime Protocol – SEAMAP”  approved by…

SEAMAP Projesinin Başlangıç Toplantısı

“Searching the Extensive Application at Maritime Protocol” başlıklı projenin ilk toplantısı, 12-13 Şubat 2018 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşti. Toplantının ilk gününde ortaklar, kendi kuruluşlarını tanıttılar ve ardından her ortağa düşen…

Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

Proudly powered by WordPress | Theme: Freddo by CrestaProject.