Ortaklık

LUCENT DENIZCILIK VE DANISMANLIK HIZMETLERI ANONIM SIRKETI

Lucent Denizcilik, LAM Lyonel A. Makzume Grup Şirketleri bünyesine bağlı olarak, uluslararası armatörlere Gemi Personeli sağlamak amacıyla 2015 yılında kurulmuştur.

Kalite Yönetimi ve Gelişimine istinaden önceliklerimiz; gemi personellerimize uluslararası denizcilik sözleşmelerine uygun olarak eğitim ve sertifikasyon konusunda rehberlik etmektir.

Lucent Denizcilik olarak hedeflerimiz;

 • Türk gemi adamlarının uluslararası denizcilik sektöründe yer edinmelerini sağlamak.
 • Ülkemizin stratejik konumunun avantajı sayesinde Türk denizcilik sektörünün uluslararası alanda markalaşmasına katkıda bulunmak.
 • Türk gemi personellerine en iyi koşullarda çalışma imkanı yaratmak.

Şirketimiz, Türk Loydu tarafından “Servis Sağlayıcı” olarak onaylanıp sertifikalandırılan, Türkiye’nin ilk Gemiadamı İşe Alım ve Yerleştirme kuruluşu olarak hizmet vermektedir.

Web sitesi: lucentmaritime.com


T.C. TUZLA KAYMAKAMLIGI

Tuzla Kaymakamlığı, 27.05.1992 tarih ve 3806 sayılı Kanunla Tuzla’nın ilçe statüsünü kazanmasına istinaden 03.06.1992 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmasını takiben kaymakamlık faaliyetlerine başlamıştır. Tuzla Kaymakamlığı, ilçenin genel yönetiminden sorumlu olan, tüm kamu kurum kuruluşlarının sunduğu hizmetlerin koordinasyonunu yapar. Tuzla Kaymakamlığı, Tuzla ilçesinin ekonomik, kültürel, eğitimsel ve sosyal olarak gelişmesinde önemli rol üstlenmektedir.

 • Yönetim anlayışı içinde AB üyesi ülkeler için bağlayıcı nitelik taşıyan müktesebatın benimsetilme ve uygulamaları konusunda; Tuzla’daki kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları (STK), özel sektör ve vatandaş işbirliğine dayalı inisiyatifi göstermek.
 • AB’ye katılım sürecinde, ulusal düzeyde gerçekleştirilecek etkinliklere, toplantılara, tartışma platformlarına, bilgi paylaşım ortamlarına aktif olarak katılmak ve görüş bildirmek
 • Tuzla’da sivil dayanışma platformu oluşturarak Türkiye ve AB ülkelerindeki benzer oluşum ve ilgili kuruluşlarla işbirliği ve bilgi alışverişini teşvik etmek, bilgilendirmek
 • Çeşitli AB program ve projelerinde yer almak, yeni ve özgün projeler hazırlayarak; mevcut fon ve destek programlarından kaynak aktarılmasına ön ayak olmak
 • Projeyle idari kapasitenin güçlendirilmesi faaliyeti, yönetişim anlayışı içinde aşağıda belirlenen alan ve konularında, yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşları kapsayacak şekilde gerçekleştirmek
 • AB’ye uyum çerçevesinde yerel yönetimler, kamu yönetimleri, STK ve özel kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanması gerekmektedir. Sözü edilen kurumların birlikte alacağı kararlar ve yapacağı uygulamalar için demokratik katılımı gerçekleştirmek
 • Etkin, verimli, şeffaf ve demokratik yönetimde insan kaynakları önemli bir gerekliliktir. Personelin eğitimi, mesleki yeterliliklerini arttırmak, kalitesinin arttırılması proje kapsamında önemli faaliyetlerdendir. Yapılan eğitimler proje yararlanıcılarına önemli kazanımlar sağlamak
 • Fostering equal opportunities for all, especially those at risk of exclusion
 • Tuzla’daki kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, STK, özel sektör ve vatandaş arasında yapılan projelendirme faaliyetlerinin koordinasyonu, izlenmesi ve uygulanması ve bilginin diğer proje yapmaya istekli kurumlara aktarılmasını sağlamak
 • AB tarafından sağlanacak fonların kullanımında ilçe ölçeğinde tasarruf ve verimlilik sağlamak. Projeler arasında ihtiyaç önceliğine uygun projeler üretilmesini sağlamak
 • AB tarafından ilan edilen ve Ülkemizin yararlanabileceği tüm programların ilçe içinde tanıtılmasını ve bu kapsamda projelerin hazırlanmasına yardımcı olmak
 • Tuzla ilçesinde, Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı AB programlarına ilişkin faaliyetlerin işleyişine yardımcı olmak ve programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak

Kaymakamlığımız bireylerin, ilçedeki kamu kurumlarının, mesleki eğitim kurumlarının özel sektörün ve Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) proje üretme ve uygulama kapasitesi hususunda aşağıda verilen amaçlar doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Tuzla Kaymakamlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar ile yerel yönetim kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının, Tuzla’nın gelişimine yönelik projeler üretmek için işbirliği talepleri üzerine, ilçemizde proje odaklı çalışma disiplini ve pratiğini geliştirme, böylelikle kaynakları daha etkin ve verimli kullanma amacıyla deneyimli ve ilgili kamu personelinden oluşan bir ekip 2009 yılında Tuzla Kaymakamlığı bünyesinde kurulmuştur.

Kamu yönetiminde ve sivil toplumdaki yeni gelişmeleri izleyerek, Avrupa Birliği’ne adaylık sürecinde Tuzla’nın ihtiyaçlarına uygun çeşitli AB program ve projelerinde yer almak, özgün projeler üreterek mevcut yerel ve AB fonlarından yararlanmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Etkin ve verimli projeler üretebilmek için insan kaynaklarının eğitimine de önem verilmektedir.

Bu çerçevede AB projelerine yönelik her okulda bir proje irtibat noktası oluşturularak, vatandaşlarımızın toplumla bütünleşmelerini kolaylaştırmayı, girişimcilik ruhlarını teşvik etmeyi, bilgi, beceri ve yeterlilik kazanmalarına yardımcı olmayı, farklı kültürlere sahip bireylerin birbirlerini tanıması yoluyla hoşgörülerini arttırmayı, ayrımcılığı ortadan kaldırmayı ve gençlerin kendilerine ilişkin politikaların oluşturulmasında etkin olmasını amaçlayan, ilgili programlarında her yıl sayıca artış kaydedilmiştir.

Gerek Kalkınma Ajansı gerekse AB projelerinde İlçedeki kurumlar arası işbirliği ve birlikte hareket etme kültürünün geliştirilmesi hedeflenmiş, mesleki eğitimin kapasitesinin arttırılmış, kurumsal kapasiteler birleştirilerek kamu kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanılmıştır.
Proje ekibimiz, 2004 yılından beri Türkiye’nin program ülkesi olarak AB programlarında yer almasından beri aktif bir şekilde proje geliştirme, yönetimi ve uygulamaları konularında deneyimli kişilerden oluşmaktadır.

2009 yılında faaliyete geçen Tuzla Kaymakamlığı’na bağlı Proje Üretim ve Yönetim Merkezi’ndeki personelimiz, başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere özel kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde çalışarak, herkesin katılabileceği projeler ile ilgili bilgilendirme ve Avrupa Fırsatlarını tanıtma ve yaygınlaştırma görevlerini yürütmektedir. Kurulduğu günden bu yana çok sayıda başarılı projeye imza atan Proje Ekibimiz, Türkiye Ulusal Ajansı, Kalkınma Ajansları ve Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından ilan edilen ve ülkemizin yararlanabileceği tüm programların, ilçe içinde tanıtılmasını sağlayarak, ihtiyaç önceliğine uygun yeni projelerin hazırlanmasına yardımcı olmaktadır.

Proje ekibimiz, projelerine her geçen yıl yenilerini ekleyerek, toplumun her kesiminde yer alan bireylere Avrupa Fırsatlarını sunmaya ve ilçe içinde proje çeşitliliğini arttırmaya yönelik çalışmalarına devam etmektedir.

Web sitesi: tuzla.gov.tr


Sea Teach S.L.

Sea Teach S.L. Mallorca, İspanya merkezli bir Limited Şriketidir. Şirket, deniz sektöründe 1999’dan beri Mesleki Eğitim veren Deniz Okulu olarak faaliyet göstermektedir.
Okul, Royal Yachting Association (RYA) tarafından tanınmaktadır. RYA, İngiliz hükümeti tarafından ‘Küçük Ticaret Gemisi’ Sektöründe (SCV) 24 metreye kadar deniz taşıtları işleten profesyoneller için sertifika verilmesi için yetkilendirilmiş olan Birleşik Krallık ulusal kuruluşudur.

Deniz Okulu, birçok Avrupa Birliği Ülkesinden gelen ve 18 yaştan büyük yaştaki öğrencilere hem mesleki eğitim kursları hem de yetişkin öğrenme kursları sunmaktadır. Okul, dersi başarıyla tamamladıktan sonra öğrencilerine sertifika inceleme ve verme yetkisine sahiptir. Son yıllarda Sea Teach çevrimiçi eğitim materyali, yazılım ve bir dizi RYA dersi sunmak için bir platform geliştirmiştir.

Web sitesi: sea-teach.com


TURK LOYDU UYGUNLUK DEGERLENDIRME HIZMETLERI A.S.

Türk Loydu; 1962 yılında TMMOB Gemi Mühendisleri Odası tarafından kurulmuş, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Deniz Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Armatörler Birliği, Gemi İnşa Sanayicileri Birliği, Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği gibi birçok değerli paydaşa sahip klaslama, muayene ve belgelendirme hizmetlerini sağlayan bir “Klaslama ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu” dur.
Türkiye’nin önemli sektörel kuruluşlarının bir araya gelerek, ülkemizin öz kaynaklarıyla oluşturduğu Türk Loydu; o günden bu yana sürekli hizmet alanlarını genişleterek, deniz ve kara endüstrisindeki gelişmelere öncülük etmiş ve sektörü sürekli bilgilendirerek gelişimini sürdürmüştür.

Bugün gelinen noktada hizmetlerini uluslararası tanınırlığı olan akreditasyonlar ve yetkiler çerçevesinde sürdürmekte, çeşitli alanlarda yetkin teknik kadrosu ile geniş bir yelpazede gemi klaslama, yönetim sistemleri, ürün ve personel belgelendirme, muayene, onaylanmış kuruluş, üçüncü taraf kontrolörlük ve gözetim hizmetleri vermektedir.

Web sitesi: turkloydu.org


UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA

Constanta Denizcilik Üniversitesi, öğretim kadrosu, yardımcı öğretim elemanları, öğrenciler, teknik ve idari personel tarafından oluşturulmuş bir yüksek öğretim ve araştırma kuruluşudur.

Constanta Denizcilik Üniversitesi, Romen Anayasası tarafından oluşturulan yasal çerçeveye, 1999’da yeniden yayımlanan 84/1995 numaralı Eğitim Kanuna, kendi yasalarına ve diğer kanunlara göre, kendi kendini yöneten bir araç olarak görülen üniversite özerkliği üzerine faaliyetlerini sürdürmektedir. CMU, Yükseköğretim Kurumlarının Özgürlüğü ve Özerkliği (1988), Avrupa Üniversitelerinin Magna Charta (Bologna, 1988) ile ilgili Lima Beyannamesi hükümlerini paylaşmakta ve Bologna Deklarasyonuna (1999) bağlı bulunmaktadır.

Üniversitenin yürütme liderliği, üç rektör yardımcısı, bir genel yönetim müdürü ve genel sekreterliğin yardımıyla Rektör tarafından sağlanır. Yüksek karar forumu, periyodik oturumlarda ve karar verme konusunda daimi komisyonlar vasıtasıyla toplanan 28 üyeden (öğretim kadrosu ve öğrencilerin temsilcileri) oluşan Üniversite Senatosu’dur.
Üniversitenin İdari Konseyi, kurumun operasyonel yönetimini ve İdari Konsey kararlarının bölümler, fakülteler, araştırma enstitüleri ve hizmetleri için uygulanabilirliliğini sağlar.

Web sitesi: cmu-edu.eu


Danmar Computers LLC

Danmar Computers LLC, Bilgi Teknolojisi alanında faaliyet gösteren ve bu alandaki mesleki eğitim veren özel bir şirkettir.
Danmar, eğitim amacıyla kullanılan modern Web ve mobil uygulamaları geliştirme konusunda kapsamlı bir tecrübeye sahiptir. Danmar, aynı zamanda şirketin AR-GE personelinin araştırmalar yürüttüğü ve çeşitli öğrenicilerin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış eğitimler hazırlayan Avrupa projelerini yürütmek için uzun süreli deneyime sahiptir. Danmar, 15 yıl boyunca Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress ve son olarak da Erasmus+ programında 50’yi aşkın projeyi başarıyla gerçekleştirmiştir. Bu projelerin birçoğunda Danmar, dağıtım stratejilerini tasarlamak ve koordine etmekle yükümlüdür. Danmar Computers, Avrupa projelerinin yönetimi için on-line sistem olan AdminProject’in (adminproject.eu) geliştiricisi ve sağlayıcısıdır. Şirketin tüm faaliyetleri hem ulusal hem de uluslararası düzeyde geniş ve köklü işbirliği ağına dayanmaktadır. Ulusal ağlar, eğitim ve danışmanlık kurumları, üniversiteler, okullar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör şirketlerini içerir. Uluslararası ağ, her Avrupa Birliğinin ülkesinden gelen çeşitli profillerin ortaklarını içerir. Danmar Computer’ın misyonu, ömür boyu eğitimin ve herkes için modern teknolojiyi kullanan eğitimde eşit erişime sahip olmanın güvencesidir.

Web sitesi: danmar-computers.com.pl

Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.

Proudly powered by WordPress | Theme: Freddo by CrestaProject.